Skip links

Algemene voorwaarden & GDPR

SmartFlash BV, Bergendriesstraat 39, 9160 Lokeren, BTW BE 0478 105 179
Deze voorwaarden hebben betrekking op het aanbod van https://www.onlinenetworking.events

Vermelde bedragen en opschorting van dienstverlening

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

We zijn gemachtigd om de dienstverlening op elk moment op te schorten indien blijkt dat niet het volledige verschuldigde bedrag voor de dienstverlening werd voldaan. Alle bedragen worden steeds voor de datum van het evenement voldaan. Er is geen terugbetaling mogelijk voor aangemelde deelnemers die op het online event niet kwamen opdagen.

Het platform wordt als self-service platform aangeboden. Verdere personalisaties en aanpassingen zijn mogelijk na offerte en worden aan € 100/uur gefactureerd. Contacteer ons indien een aanpassing vereist is.

Sporadische storingen

Het is normaal dat een klein percentage gebruikers (hooguit 5%) technische problemen ondervindt. Vaak is dit omdat de configuratie of instellingen van de eindgebruiker problemen veroorzaakt. De oorzaken kunnen de grote verscheidenheid aan toestellen, interfererende software, instellingen, verbindingen en ook kennis van toepassingen zijn.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook bredere storingen plaatsvinden zoals bij ons softwareplatform, netwerkinfrastructuur of serverinfrastructuur. Dit kan ertoe leiden dat het evenement wordt verplaatst.

Aansprakelijkheid / Rechten & plichten

Alleen de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om geschillen te beslechten.

Bij elk geschil is de som van alle compensaties die SmartFlash als tegemoetkoming aan de klant maximaal dient uit te betalen nooit hoger dan het bedrag die de eisende partij voor de dienstverlening heeft betaald. Ongeacht of de eisende partij aantoont dat zij hier meer schade aan heeft geleden.

Bij een geschil over eventuele technische problemen van individuele deelnemers is het belangrijk in acht te nemen dat het normaal is dat tot 5% van de deelnemers problemen kunnen ervaren. Een terugvordering van een deel van het bedrag is pas mogelijk voor het aantal deelnemers boven de foutenmarge van 5% en vanaf dat aantal een maximale compensatie van € 3.5 euro per deelnemer. De organisator dient aan te tonen dat de oorzaak van de problemen hiervoor bij SmartFlash ligt.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard dan wordt dit onderdeel vervangen door een geldig onderdeel waarbij de geest van het ongeldig verklaarde onderdeel zo dicht als wettelijk toegelaten het nieuwe onderdeel benadert en waarbij de belangen van SmartFlash maximaal worden verdedigd.

GDPR

De klant/organisator is zelf verantwoordelijk om bij haar eindgebruikers te voldoen aan de GDPR regelgeving.

Wij verwerken analytische cookies (Facebook, Google) van de deelnemers die het surfgedrag van de gebruikers bijhouden en verwerken voor rapporterings- en profileringsdoeleinden voor later gebruik zoals advertising.

Alle informatie met betrekking tot deelnemers aan ons platform (naam, email, telefoonnummer, met welke andere deelnemers zij hebben gesproken en hoeveel gesprekken zij hebben gehad, welke browsers en besturingssystemen zij gebruiken) worden 60 dagen na deelname automatisch gewist. Het kan zijn dat het platform tijdens het gesprek een fotosnapshot van het gesprek neemt. Deze foto dient ter herinnering bij de matchingpagina op het einde en tussen elk gesprek. Dit wordt alleen getoond wanneer de organisator de matchingfunctionaliteit heeft aangevinkt. Deze foto’s worden automatisch 96u na het evenement gewist. Indien de deelnemer aangeeft dat zij haar persoonsgegevens mag delen met een andere deelnemer dan geven wij aan deze deelnemer alleen de naam, emailadres en telefoonnummer door. Het is niet uitgesloten dat bepaalde data na deze vermelde tijden nog steeds worden meegenomen in backups.

De verkregen data kan worden gebruikt voor het opsporen van problemen, het opvolgen en verlenen van de dienst. De data kan worden gedeeld met externe partijen indien dit essentieel is binnen de context van een normale dienstverlening. De verkregen data kan worden gedeeld met politionele en gerechtelijke diensten indien zij hier de nodige machtigingen voor claimen te hebben.

De facturatiedata die de klant achterlaat worden alleen gebruikt voor het oog op de opmaak van een factuur. En kunnen vanaf 7 jaar na het jaar van de factuurdatum worden vernietigd. De contactgegevens die de organisator over hem achterlaat worden uitsluitend gebruikt voor de opvolging van de bestelde dienstverlening en commerciële communicatie van SmartFlash. En kunnen na de dienstverlening op eenvoudig schriftelijk verzoek worden gewist.